privattime eller atferdskonsultasjon

Problematferd

atferdskonsultasjon

Av og til oppstår det situasjonar i hundehaldet som ein treng litt ekstra hjelp til, typisk er passeringsproblemer, seperasjonsangst, ressursforsvar eller angst. Hjå Canis Bergen finn du atferdskonsulentar som kan hjelpe.

Ta kontakt med den enkelte atferdskonsulent for meir informasjon.

personlig trener

Privattime

Passar ikkje kurstidene, eller vil du ha instruktøren heilt for deg sjølv uten forstyrrelsar?
Våre instruktørar tilbyr privattime innan lydighet, søk, aktivisering med meir.
Alle typar kurs kan tilretteleggast for den enkelte til privattimar etter ønske. Me tilbyr privattimar både dagtid, kveld og helg. Ta kontakt med den enkelte instruktøren for meir informasjon!