kven er me?

canis bergen

Canis hundeskole var ein av dei første positive hundeskulane i Noreg, og ein leiar innan klikkertrening sidan 90-talet. Formålet til Canis er å spre kunnskap om positiv hundetrening, og me meiner at belønningsbasert trening er en metode som fungerer for alle typer atferder.

Avdelinga i Bergen vart starta i 2007, og har siden då vore aktive i Bergen og omegn med hundekurs og trening. Canis Bergen er eit samarbeid mellom fire frittståande instruktørar, som alle er ein del av Canis Hundeskole. 

Hundekurs i Arna og Åsane

Me har faste kursområder i Arna og i Åsane, men møter gjerne utover desse for kurs eller privattimar. Ta gjerne kontakt om du ønsker kurs eller privattime i eller utanfor Vestland fylke!

Klikkertrening

Me brukar klikkertrening og belønningsbasert trening på alle våre kurs. Klikkertrening er ein metode som bygger på vitenskaplige læringsprinsipper som har vært godt kjent siden 30-tallet!

Det er fire ting som kjenneteiknar klikkertrening

1. Fokus på å belønne riktig atferd
2. Hunden skal tilby atferder frivillig
3. Bruk av betinga forsterker (vanlegvis ein klikker)
4. Me fokuserer på kva me kan sjå at skjer